top of page

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring voor"Hondentrainingen"

Dit is een toeganklijkheidsverklaring van"Hondentrainingen".

Maatregelen ter ondersteuning van de toegankelijkheid

"Hondentrainingen" "Hondentrainingen" neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van :

  • Zorg voor voortdurende toeganklijkheidstrainingen voor ons personeel.

Conformiteitsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA. "Hondentrainingen" gedeeltelijk conform WCAG 2.1 niveau AA Gedeeltelijk conform sommige delen van de inhoud voldoen niet volledig aan de toegankelijkheidsnorm is met . betekent dat .

Feedback

Wij zijn blij met uw feedback over de toegankelijkheid van "Hondentrainingen" "Hondentrainingen". Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt :

Wij proberen binnenin op feedback te reageren"5 werkdagen".

Technische specificaties

Toegankelijkheid van "Hondentrainingen" is afhankelijk van de volgende technologieën om te kunnen werken met de specifieke combinatie van een webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

  • HTML

  • WAI-ARIA

  • CSS

  • JavaScript

Er wordt op deze technologieën vertrouwd voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Datum

Deze verklaring is gemaakt op 13 oktober 2023 met behulp van de W3C Accessibility Statement Generator Tool .

bottom of page