Overzicht Trainingen Wekelijkse Hondentrainingenoverzicht trainingen

Overzicht trainingen. Onderstaand geven wij u een globaal overzicht van onze wekelijkse trainingen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of om uw hond in te schrijven!

Feestdagen, vakantie, studieverlof, ziekte

In verband met algemene feestdagen, vakantie en/of studieverlof kan een bepaalde les een week opschuiven. Bij ziekte van de instructeur worden de betreffende lessen zoveel mogelijk overgenomen zodat onnodig opschuiven wordt voorkomen.

Maandagavond Hondentrainingen

 Tijdstip

HAL 1

HAL 2

18:30 – 19:15 uur INLOOP Puppy Socialisatie vrije inloop
19:30 – 20:15 uur Puppycursus   11/6 Vervolgtraining 18/6
20:30 – 21:15 uur Vervolgtraining  16/4 GG   14/5

 

Dinsdagavond Hondentrainingen

 Tijdstip

HAL 1

HAL 2

18:30 – 19:15 uur Puppy Cursus     12/6 Vervolgtraining   15/5
19:30 – 20:15 uur Puppy Cursus    23/7 Gedrag en Gehoorzaamheid 12/6
20:30 – 21:15 uur Gedrag en Gehoorzaamheid II 19/6  Dogfit 15/5

 

Woensdagavond Hondentrainingen

 Tijdstip

HAL 1

HAL 2

18:30 – 19:15 uur Puppy Cursus   13/6
19:30 – 20:15 uur Puppy Cursus  18/7 Puppy Cursus 
20:30 – 21:15 uur Vervolgtraining   13/6 Gedrag en Gehoorzaamheid   20/6

Donderdagavond Hondentrainingen

 Tijdstip

HAL 1

HAL 2

18:30 – 19:15 uur  behendigheid 19.00 uur Puppy cursus  14/6
19:30 – 20:15 uur  behendigheid  20.00 uur Vervolgtraining   24/5
20:30 – 21:15 uur Gedrag en Gehoorzaamheid

24/5

Een goede relatie tussen mens en hond begint met wederzijds respect, maar vooral KENNIS!
Wilt u uw hond op de juiste manier opvoeden en trainen, dan is het van belang dat u inzicht heeft in het natuurlijk gedrag,
leerprincipes en vooral de communicatie van uw hond, want een hond is tenslotte geen mens in een vachtje!
Onze missie is dat u en uw hond elkaar beter leren begrijpen en samen plezier hebben!
U wilt toch ook een band van wederzijds respect, vertrouwen en plezier met uw hond?

Positieve trainingsmethode

Bij Hondentrainingen Yvonne van der Meer staat daarom het positief trainen en begeleiden van honden centraal. Dit betekent dat er op een hond vriendelijke en plezierige manier getraind wordt. Echter positief trainen is niet alleen maar alles negeren en teveel belonen! Ons uitgangspunt is verkeerd gedrag voorkomen en/of ombuigen en goed gedrag belonen. Heel belangrijk in onze benadering is dat we u leren kijken naar wat de hond wél voor gedrag vertoont en WAAROM i.p.v. kijken naar wat hij/zij NIET doet. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het beter leren begrijpen en “lezen” van uw hond. Hierbij wordt er vooral gelet op de lichaamstaal van de hond, maar ook op die van uzelf.