Privacy verklaring privacy verklaring

Privacy verklaring Hondentrainingen. Deze website wordt beheerd door Hondentrainingen Yvonne van der Meer , gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven bij de KVK onder nr. 37119253. Bij bezoek aan deze website kan Hondentrainingen gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Hondentrainingen uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

GEGEVENSVERWERKING
Hondentrainingen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Hondentrainingen en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Tenslotte kan Hondentrainingen, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (opt-in), gegevens aan derden (waaronder uw e-mailadres) ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mail.

COOKIES
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

WEBSITES VAN DERDEN
Dit Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Hondentrainingen aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

VRAGEN / OPT-OUT Privacy verklaring
Uw gegevens kunt u te allen tijde inzien en aanpassen via uw profielpagina. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven.

WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING
Hondentrainingen Yvonne van der Meer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.