top of page

Overspronggedrag hond

Bijgewerkt op: 12 mei

Overspronggedrag hond - wat is dat eigenlijk?


hondje wat slaapt
Oversprong gedrag hond

In dit artikel:
Overspronggedrag hond - conflictsituatie


Overspronggedrag bij honden is gedrag dat optreedt als de hond zich in een conflictsituatie bevindt, zoals bijvoorbeeld wanneer hij opgewonden is of zich ongemakkelijk voelt.


Dit gedrag kan zich uiten in verschillende vormen, zoals likken, krabben, schudden, gapen, snuffelen of het negeren van commando's. Overspronggedrag hond komt vaak voor bij honden die zich niet kunnen uiten of wanneer ze te veel informatie te verwerken krijgen.


Het is belangrijk om de oorzaak van het gedrag te achterhalen en te vermijden dat de hond in situaties terechtkomt waarin hij overspronggedrag hond vertoont. Het is ook belangrijk om de hond te kalmeren en af te leiden door hem bijvoorbeeld een kluif of een knuffel te geven, of door hem te belonen voor gewenst gedrag.


Indien het gedrag aanhoudt of verergert, kan het raadzaam zijn om een professionele hondentrainer of dierenarts te raadplegen voor verdere begeleiding.


Welke gedragingen vallen onder overspronggedrag hond?


Overspronggedrag bij honden is gedrag dat wordt vertoond als reactie op conflicten of spanningen. Dit gedrag is vaak ongericht en lijkt niet logisch in de situatie waarin het wordt vertoond.


Enkele voorbeelden van gedragingen die kunnen vallen onder overspronggedrag hond zijn:


 • Likken van lippen

 • Krabben

 • Schudden van de vacht

 • Snuffelen aan de grond

 • Draaien in cirkels

 • Gapen

 • Wegkijken

 • Schoonmaken van poten

 • Bijten aan eigen lichaam


Het is belangrijk om te begrijpen dat overspronggedrag hond kan wijzen op onderliggende emoties zoals stress, angst of opwinding. Het kan daarom nuttig zijn om de oorzaak van deze emoties te identificeren en te werken aan manieren om deze te verminderen of te voorkomen.


Waardoor ontstaat overspronggedrag bij honden


Overspronggedrag hond ontstaat vaak wanneer een hond in een situatie wordt geplaatst waarin hij zich emotioneel of fysiek gestrest voelt en niet weet hoe hij hiermee moet omgaan.


Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de hond enthousiast wordt begroet door meerdere mensen tegelijk, maar ook als hij gefrustreerd raakt door een object dat hij niet kan bereiken.


In deze situaties kan overspronggedrag hond een manier zijn voor de hond om zichzelf te kalmeren en te ontspannen.

hond kijkt je aan
Oversprong gedrag hond

Omgerichtgedrag hond


Omgerichtgedrag bij honden verwijst naar gedrag dat wordt vertoond wanneer de hond zich in een situatie bevindt waarin hij gefrustreerd, opgewonden of angstig is en zijn oorspronkelijke gedrag niet kan uiten. Het kan worden gezien als een uitlaatklep voor de opgebouwde spanning.


Voorbeelden van omgerichtgedrag zijn bijvoorbeeld het krabben aan de grond of aan meubels, het likken aan de lippen of het snuffelen aan de grond. Omgerichtgedrag kan optreden wanneer de hond bijvoorbeeld wordt belemmerd om naar iets of iemand te gaan waar hij opgewonden van raakt, zoals een andere hond tijdens een wandeling.


Het kan ook optreden wanneer de hond gefrustreerd raakt door iets dat hij niet kan bereiken of als hij zich bedreigd voelt door iets of iemand.


Lees ook eens alles over lichaamstaal hond


Voorbeelden van overspronggedrag hond


Er zijn verschillende voorbeelden van overspronggedrag bij honden, zoals:

 1. Likken: Wanneer een hond gestrest of verward is, kan hij beginnen met obsessief likken van zijn poot, de lucht of voorwerpen.

 2. Krabben: Als een hond niet weet hoe hij met een situatie om moet gaan, kan hij beginnen met krabben of bijten aan zijn huid.

 3. Schudden: Wanneer een hond gestrest is, kan hij beginnen met hevig schudden met zijn hele lichaam, alsof hij water van zich af probeert te schudden.

 4. Gapen: Een hond kan beginnen met gapen als hij zich ongemakkelijk voelt of spanning ervaart.

 5. Snuffelen: Als een hond in een stressvolle situatie terechtkomt, kan hij beginnen met obsessief snuffelen aan de grond, planten of voorwerpen.

 6. Wegkijken: Wanneer een hond zich ongemakkelijk voelt of gespannen is, kan hij zijn blik afwenden of wegkijken van wat er om hem heen gebeurt.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het overspronggedrag dat een hond kan vertonen.


Het is belangrijk om te begrijpen dat het gedrag van de hond niet bedoeld is om te irriteren of te provoceren, maar eerder een teken is dat hij niet weet hoe hij moet omgaan met de huidige situatie.

Kom naar Hondentrainingen als u meer wilt begrijpen over het gedrag van uw hond!


FAQ - Veelgestelde vragen Overspronggedrag hond


Wat is overspronggedrag bij honden?


Overspronggedrag bij honden is gedrag dat optreedt wanneer een hond overweldigd raakt door een situatie of emotie en niet weet hoe hij moet reageren. Dit kan leiden tot ongepast gedrag, zoals bijten, krabben, likken of schudden.


Wat zijn mogelijke oorzaken van overspronggedrag bij honden?


Overspronggedrag hond kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder stress, angst, opwinding, vermoeidheid, verveling en gebrek aan lichaamsbeweging.


Hoe kan ik overspronggedrag bij mijn hond voorkomen?


Het voorkomen van overspronggedrag hond kan worden bereikt door het verminderen van stress en angst bij de hond, het bieden van voldoende lichaamsbeweging en mentale stimulatie, en het creëren van een veilige en rustige omgeving voor de hond. Het is ook belangrijk om de hond te observeren en te leren zijn lichaamstaal te begrijpen om te kunnen anticiperen op situaties die stressvol kunnen zijn.


Hoe kan ik overspronggedrag bij mijn hond behandelen?


Als het overspronggedrag hond al heeft plaatsgevonden, is het belangrijk om te voorkomen dat het zich herhaalt. Dit kan worden bereikt door de oorzaak van de stress of angst te identificeren en aan te pakken, door middel van gedragstherapie en training. Het is ook belangrijk om de hond te voorzien van voldoende rusttijd en te voorkomen dat hij wordt overprikkeld.


Wanneer moet ik professionele hulp zoeken voor overspronggedrag bij mijn hond?


Als het overspronggedrag van de hond ernstig of frequent is en niet kan worden opgelost met hondentraining en gedragstherapie, dan kan het nuttig zijn om professionele hulp te zoeken bij een getrainde gedragsdeskundige.


Zij kunnen een plan opstellen dat is aangepast aan de specifieke behoeften van de hond en de eigenaar.


hondje met riempje
Hondentrainingen - Overspronggedrag hond

191 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page