top of page

Hebben honden een rangorde?

Bijgewerkt op: 22 apr.

Hebben honden een rangorde?


Hebben honden een rangorde. Ja, honden hebben een natuurlijke neiging tot hiërarchie en het bepalen van een rangorde binnen hun groep. Dit wordt ook wel een "roedel" genoemd. In het wild zouden honden leven in groepen, waarbij er een leider of "alfa" is die de andere honden leidt. Deze hiërarchie is gebaseerd op onderlinge dominantie en onderwerping.


Hoewel onze huisdieren niet meer in het wild leven, hebben ze nog steeds de neiging om hiërarchie te vormen in hun sociale interacties. Dit kan worden gezien in hoe ze met andere honden en zelfs mensen omgaan.


Het is belangrijk voor hondenbezitters om te begrijpen dat hun hond deze hiërarchie nog steeds kan volgen en dat het belangrijk is om de leider te zijn in de relatie tussen hond en baasje.


Het is belangrijk om te benadrukken dat het aanleren van gehoorzaamheid aan een mens niet gebaseerd moet zijn op geweld en het dominantie-gebaseerde alfamodel.


Moderne hondentraining draait om positieve bekrachtiging en opbouwen van de relatie tussen mens en hond op basis van wederzijds vertrouwen en respect.Hebben honden een rangorde?

Honden zijn van nature sociale dieren die in groepen leven, ook wel roedels genoemd. Binnen een roedel heeft elke hond een bepaalde rangorde of hiërarchie.


Rangorde bepalingen honden onderling. Hebben honden een rangorde


Dominantie en onderdanigheid:

Honden hebben een instinctieve behoefte om hun plaats in de roedel te kennen. Om dit te bereiken, zullen ze elkaar uitdagen door middel van lichaamstaal en vocale signalen. Een hond die dominanter is, zal proberen de andere hond te domineren door hem bijvoorbeeld omver te duwen of bovenop hem te gaan zitten. Ee