top of page

Wet en regelgeving hulphonden in Nederland

Bijgewerkt op: 5 mei

Wet en regelgeving hulphonden in Nederland


In Nederland zijn hulphonden wettelijk beschermd. Dit betekent dat mensen met een beperking die een hulphond gebruiken, recht hebben om deze hond overal mee naartoe te nemen. Dit geldt voor openbare plaatsen, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer en scholen. Ook op de werkplek moet een hulphond worden toegelaten, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de werkgever.


De wetgeving die hulphonden beschermt, is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte (WGBh/cz). Deze wet is in 2016 in werking getreden en maakt het mogelijk dat mensen met een beperking gelijke rechten hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, goederen en diensten.


Een hulphond is een hond die is opgeleid om een specifieke taak uit te voeren voor een persoon met een beperking. Er zijn verschillende soorten hulphonden, waaronder blindengeleidehonden, assistentiehonden voor mensen met een lichamelijke beperking, epilepsie honden en diabetes honden.


Om een hulphond te mogen gebruiken, moet de persoon met een beperking een verklaring van een deskundige hebben. Deze verklaring moet aantonen dat de persoon een beperking heeft die het noodzakelijk maakt om een hulphond te gebruiken.


Hoe om te gaan met een hulphond


Als je een hulphond ziet, is het belangrijk om deze met rust te laten. De hond is aan het werk en mag niet worden afgeleid. Als je de hond wilt aaien, vraag dan eerst toestemming aan de eigenaar. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de ruimte die een hulphond nodig heeft. De hond moet vrij kunnen bewegen en zijn eigenaar niet in de weg kunnen zitten.


Overtreding van de wetgeving


Als een bedrijf of organisatie een hulphond weigert toe te laten, kan dit worden gezien als een discriminatie. De persoon met een beperking kan in dat geval een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.hond met bal
Wet en regelgeving hulphonden in Nederland

Waar zijn hulphonden of geleidehonden niet toegestaan


In Nederland zijn hulphonden wettelijk beschermd. Dit betekent dat mensen met een beperking die een hulphond gebruiken, recht hebben om deze hond overal mee naartoe te nemen.


Dit geldt voor openbare plaatsen, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer en scholen. Ook op de werkplek moet een hulphond worden toegelaten, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de werkgever.


Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel. Hulphonden zijn niet toegestaan in de volgende situaties:


 • In ruimten waar het hygiënisch niet verantwoord is, zoals in keukens of ziekenhuizen.

 • In ruimten waar de veiligheid van de hond of anderen in gevaar kan komen, zoals in productiehallen of op bouwplaatsen.

 • In ruimten waar het gedrag van de hond andere bezoekers kan storen, zoals in concertzalen of theaters.


In deze gevallen kan de eigenaar van de hulphond een verzoek indienen bij de beheerder van de ruimte om een uitzondering te maken. De beheerder moet dit verzoek in overweging nemen en een beslissing nemen op basis van de specifieke omstandigheden van de situatie.


Conclusie wetgeving hulphonden


De wetgeving rondom hulphonden in Nederland is bedoeld om mensen met een beperking die een hulphond gebruiken, gelijke rechten te geven op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, goederen en diensten. Hulphonden zijn wettelijk beschermd en mogen overal mee naartoe, tenzij dit om hygiënische, veiligheids- of overlast redenen niet mogelijk is.hond in sneeuw
wetgeving van hulphonden


Veelgestelde vragen (FAQ's) over de wetgeving van hulphonden


 • Wat is een hulphond?

Een hulphond is een hond die is getraind om een specifieke taak uit te voeren voor een persoon met een beperking. Hulphonden kunnen mensen helpen om veiliger en zelfstandiger te leven. Ze kunnen mensen helpen om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals boodschappen doen, naar het werk gaan of sociale contacten onderhouden. Hulphonden kunnen ook een belangrijke emotionele steun bieden. • Hoe kom je in aanmerking voor een hulphond?

Om in aanmerking te komen voor een hulphond, moet een persoon een verklaring van een deskundige hebben. Deze verklaring moet aantonen dat de persoon een beperking heeft die het noodzakelijk maakt om een hulphond te gebruiken.

De verklaring kan worden afgegeven door een arts, psycholoog of andere deskundige die gespecialiseerd is in de beperking van de persoon.


De verklaring moet de volgende informatie bevatten:

 • De naam en contactgegevens van de persoon met de beperking

 • De aard van de beperking

 • De reden waarom de persoon een hulphond nodig heeft


 • Waar mogen hulphonden komen?

Hulphonden zijn toegestaan in alle openbare plaatsen, zoals winkels, restaurants, openbaar vervoer en scholen. Ook op de werkplek moet een hulphond worden toegelaten, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de werkgever.


Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel. Hulphonden zijn niet toegestaan in de volgende situaties:


 • In ruimten waar het hygiënisch niet verantwoord is, zoals in keukens of ziekenhuizen.

 • In ruimten waar de veiligheid van de hond of anderen in gevaar kan komen, zoals in productiehallen of op bouwplaatsen.

 • In ruimten waar het gedrag van de hond andere bezoekers kan storen, zoals in concertzalen of theaters.


In deze gevallen kan de eigenaar van de hulphond een verzoek indienen bij de beheerder van de ruimte om een uitzondering te maken. De beheerder moet dit verzoek in overweging nemen en een beslissing nemen op basis van de specifieke omstandigheden van de situatie.


 • Wat moet je doen als je een hulphond tegenkomt?

Als je een hulphond tegenkomt, is het belangrijk om deze met rust te laten. De hond is aan het werk en mag niet worden afgeleid.


Hier zijn enkele tips voor omgaan met hulphonden:

 • Raak de hond niet aan zonder toestemming van de eigenaar.

 • Praat niet tegen de hond of maak geen geluiden die de hond kunnen afleiden.

 • Sta de hond niet in de weg.

 • Als je een vraag hebt aan de eigenaar, stel deze dan aan de persoon, niet aan de hond.

 • Wat als een bedrijf of organisatie een hulphond weigert toe te laten?

Als een bedrijf of organisatie een hulphond weigert toe te laten, kan dit worden gezien als een discriminatie. De persoon met de beperking kan in dat geval een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het College voor de Rechten van de Mens zal de klacht beoordelen en een beslissing nemen of er sprake is van discriminatie. Als het College oordeelt dat er sprake is van discriminatie, kan het een aanbeveling doen aan het bedrijf of de organisatie om het weigeren van de hulphond te stoppen.

76 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page