top of page

Kinderen met angst voor Honden

Kinderen die angstig zijn voor honden

Kinderen met angst voor honden is een veelvoorkomend probleem bij kinderen of volwassenen. Hondentraining heeft al diverse (autistische) kinderen geholpen, overigens van iedere leeftijd . Wij helpen de kinderen met onze speciaal daarvoor getrainde honden en trainen in complete veiligheid en rust. Het kind krijgt langzaam de tijd om te wennen aan de honden. En er wordt geen enkele druk op het kind uitgeoefend. Alles gaat in rust en liefde.


Angst voor honden begrijpen

Hondenfobie of cynofobie is een veel voorkomende angststoornis die naar schatting 2-4% van de bevolking treft. Mensen met een hondenfobie ervaren intense angst of ongerustheid wanneer ze een hond tegenkomen, zelfs een kleine, vriendelijke hond. Deze angst kan zo ernstig zijn dat het hun dagelijks leven kan verstoren, waardoor het moeilijk wordt om te gaan wandelen, naar parken te gaan of zelfs vrienden te bezoeken die honden hebben.


Oorzaken van hondenfobie

Hondenfobie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:


 • Een negatieve ervaring met een hond: Dit kan een hondenbeet zijn, een hondenaanval of zelfs gewoon een beangstigende interactie met een onbekende hond.

 • Plaatsvervangend leren: Kinderen kunnen leren bang te zijn voor honden van hun ouders of andere verzorgers die bang zijn voor honden.

 • Genetica: Sommige mensen zijn mogelijk meer vatbaar voor angststoornissen, waaronder hondenfobie, dan anderen.

pup die zwemt

Hondenfobie voor Kinderen of Volwassenen

Kinderen of volwassenen met angst voor honden ervaren die angst vaak als een angst voor een directe bedreiging. Het lichaam maakt dan stresshormonen aan die het angstgevoel bepalen. Die hormonen veroorzaken bijvoorbeeld hartkloppingen, krampen in de darm, een verhoogde bloeddruk, transpiratie en een versnelde ademhaling.


De angst voor honden kan minder worden door bijvoorbeeld te rennen of met de handen te wapperen. Daarmee nemen de stresshormonen in het lichaam af en dus ook het angstgevoel. Het probleem is alleen dat dergelijk gedrag op veel honden een averechts effect heeft. Zij zien het als spelgedrag, dominant gedrag of gedrag dat het jachtinstinct aanwakkert. Daardoor zullen ze bijvoorbeeld achter de persoon aan rennen.


Hondentrainingen Nederland heeft al diverse kinderen geholpen, overigens van iedere leeftijd. Wij helpen de kinderen met onze speciaal daarvoor getrainde honden en trainen in complete veiligheid en rust.


Het kind krijgt langzaam de tijd om te wennen aan de honden. Angst kan afnemen als het kind de situatie kan begrijpen. Bij kinderen die daar oud genoeg voor zijn, kan het helpen om uit te leggen waarom een hond zich op een bepaalde manier gedraagt en hoe een hond kan reageren. Als een kind weet hoe het de reactie van de hond kan beïnvloeden, heeft het meer controle over de situatie waardoor de angst vaak afneemt. Ook kunnen wij een sport en spel activiteit aanbieden zodra het kind wat meer over zijn angst voor honden is.


Symptomen van hondenfobie

De symptomen van hondenfobie kunnen van persoon tot persoon verschillen, maar omvatten vaak:


 • Intense angst of ongerustheid in de buurt van honden

 • Vermijden van plaatsen waar honden zich waarschijnlijk bevinden

 • Snelle hartslag

 • Zweten

 • Duizeligheid

 • Misselijkheid

 • Paniekaanvallen


Behandeling voor hondenfobie

Er zijn een aantal effectieve behandelingen voor hondenfobie, waaronder:


 • Blootstellingstherapie: Dit houdt in dat de persoon geleidelijk wordt blootgesteld aan honden in een veilige en gecontroleerde omgeving, beginnend met foto's of video's van honden en geleidelijk evolueert naar praktijkervaringen met honden.

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Dit type therapie helpt mensen de negatieve gedachten en overtuigingen die bijdragen aan hun angst te identificeren en te veranderen.

 • Medicatie: In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om angstsymptomen te helpen beheersen.


Wat doet Hondentrainingen voor mijn kind?


Om kinderen over hun angst voor honden heen te kunnen helpen, hebben ze veel positieve bevestiging nodig. Ook moet er genoeg tijd worden uitgetrokken om kinderen te laten wennen aan een nieuwe stap, om ze een gevoel van controle te geven.


Daarbij is het belangrijk dat er vertrouwen wordt uitgesproken en dat positief gedrag wordt aangemoedigd. Dat kan bijvoorbeeld door te wijzen op de positieve reactie van de hond. Geruststellen of troosten is bij het overwinnen van angst voor honden geen optie. De angst wordt dan beloond met aandacht en zo in stand gehouden.


Hondentrainingen heeft een trainingsprogramma ontwikkeld voor kinderen met angst voor honden. U bent van harte welkom bij Hondentrainingen Nederland, waar tijdens de eerste ontmoeting zeker geen hond aanwezig zal zijn.


Veiligheid voor mens en dier staan bij ons altijd op de eerste plaats. Vervolgens geven wij u een rondleiding en houden wij een intake gesprek met u en eventueel met het kind erbij.


Tenslotte maken we een plan van aanpak en gaan we 1 x in de week met uw kind trainen. Veel kinderen gingen u al voor en lopen nu weer blij en zonder angst in het bos of op het strand.bottom of page