top of page

Algemene Voorwaarden Hondentrainingen.nl

Algemeen

 

1.Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

2.Alle tussen Hondentrainingen Nederland en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

3.Bij inschrijving dient de cursist een W.A.verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.

4.Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.

5.Hondentrainingen Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

6.Elke cursist verplicht zich het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

7.Mondelinge en/of schriftelijke (email) aanmeldingen voor cursussen, workshops en aanvragen voor demonstraties zijn definitief. Bij annulering blijft men het afgesproken bedrag verschuldigd.

8.Hondentrainingen Nederland behoudt het recht om gemaakte foto's en/of filmmateriaal te publiceren op haar website of elders.

9.Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.

10.Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van Hondentrainingen Nederland en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen en door Book online

 

De verplichtingen van Hondentrainingen Nederland

1.Hondentrainingen Nederland werkt enkel met ervaren en goed opgeleide instructeurs en met gedragsdeskundigen die zijn opgeleid bij het van Hall instituut.

2.Bij verhindering van de cursist is Hondentrainingen  niet verplicht om een inhaalmogelijkheid te bieden. Indien dit wel mogelijk is doen wij dit natuurlijk graag.

De cursus

1.De cursist dient het cursusgeld contact of per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen. Eerder zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.

2.Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. Dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (15,= euro).

3.Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.

4.Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.

5.Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de cursus moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld onder aftrek van de kosten van het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.

Orde reglement

1.Alle cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn 5 minuten voor aanvang.

2.U dient er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt in de buurt.

3.Op het cursusterrein dienen de honden aangelijnd te zijn.

4.Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.

5.De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de cursist dit zelf op te ruimen en schoon te maken.

6.Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur gebruik te maken van onze cursusruimte en/of trainingsmateriaal.

7.De honden hebben een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1.20 m. Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.

8.De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

9.De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

10.Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

Veiligheid

1.Zieke of kreupele honden worden niet tot de training toegelaten. Uiteraard kunt u zelf wel de les volgen.

2.Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn.

3.Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein word gemeld bij de instructeur.

4.Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of vast gebonden hond!

5.Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen dit veroorzaakt vaak gevechten.

6.De honden dienen 1x per jaar (niet langer dan 1 jaar geleden) ingeënt te worden tegen: Para influenza, Parvo, hondenziekte, ziekte van Weil & HCC(leverziekte). Pups dienen naar leeftijd geënt te zijn. Minimaal 1x puppy enting en 2x Parvo.

7.Wij raden aan om honden die het hele jaar door zwemmen 2x per jaar tegen de ziekte van Weil te enten. Ook raden wij aan tegen kennelhoest te enten. Dit zijn extra entingen buiten de jaarlijkse enting om.

8.Wij verzoeken u dringend, ook voor uw eigen veiligheid, uw huisdieren min. 2x per jaar te ontwormen. Dit dient voor alle aanwezige huisdieren tegelijk gebeuren.

9.Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.

10.Bij twijfel dient u voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

11.Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED kan een verklaring van de dierenarts geëist worden, alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van de hond.

12.Is een van uw honden (dit hoeft dus niet de 'cursushond' te zijn) gedurende de afgelopen 3 maanden op enige wijze in omstandigheden geweest waardoor besmetting met hondenziekte of enige ander ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt, dan kunt u niet eerder beginnen of de cursus hervatten dan dat het besmettingsgevaar volledig is geweken. Voor klachtenprocedure kijk onder kopje klachten.

 
 
 
bottom of page