top of page

Leeshonden

Leeshonden


Leeshonden, ook wel therapiehonden of leeshulphonden genoemd, zijn speciaal getraind om schoolkinderen te ondersteunen en gezelschap te bieden terwijl ze hun leesvaardigheid oefenen en verbeteren. Deze programma's zijn ontworpen om een positieve en niet-oordelende omgeving te creëren die kinderen aanmoedigt om hardop te lezen.pup die zwemt

Dit is hoe leeshonden voor schoolkinderen meestal werken:


Therapie Hondenteams: Deze bestaan meestal uit een geleider en een gecertificeerde therapiehond. De geleider is vaak de eigenaar van de hond en is er verantwoordelijk voor dat de hond zich goed gedraagt en de richtlijnen volgt.


Niet oordelende omgeving: Honden luisteren niet en creëren een veilige en ondersteunende omgeving voor kinderen die zich onzeker of angstig voelen bij het voorlezen.


Meer zelfvertrouwen: Interactie met een kalme en vriendelijke hond kan het zelfvertrouwen van een kind vergroten, waardoor de leeservaring plezieriger en minder stressvol wordt.


Verbeterde motivatie: De aanwezigheid van een lezende hond kan onwillige lezers of lezers die moeite hebben met lezen motiveren. Het verlangen om voor te lezen aan de hond kan dienen als een stimulans.


Positieve associaties: De positieve ervaring van het voorlezen aan een hond kan blijvende associaties oproepen met lezen en leren, waardoor de liefde voor boeken en geletterdheid wordt bevorderd.


Als je geïnteresseerd bent in het implementeren van een leeshondenprogramma in een school of buurt, kun je contact opnemen met Hondentrainingen Nederland, omdat wij vaak programma's hebben of begeleiding kunnen bieden bij het opzetten van dergelijke initiatieven.


Daarnaast is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de betrokken honden goed getraind en gecertificeerd zijn en zich op hun gemak voelen in verschillende omgevingen, vooral in de buurt van kinderen.

bottom of page