top of page

Gedragstherapie hond

Heeft u problemen met de hond wij geven ook gedragstherapie voor de hond en de eigenaar. Hondentraining pakt gelijk het probleem in de praktijk aan en wij helpen u graag met de hond of pup.

Gedragstherapie hond kan hulp bieden bij honden die gedrag vertonen wat in uw ogen ongewenste gedrag van de hond kan zijn. In sommige gevallen is het gedrag dat uw hond vertoont volkomen normaal hondengedrag, voor ons daarentegen is gedrag in een bepaalde situatie soms ongewenst en zal gedragstherapie moeten worden ingezet.

Gedrag en Gehoorzaamheid | Hondentrainingen |

Gedragstherapie hond


Gedragstherapie hond, de meest voorkomende probleemgedrag bij honden
Probleemgedrag bij honden

Er zijn natuurlijk nog veel meer problemen, maar de hierboven genoemde problemen komen het meeste voor. Dit wil niet zeggen dat wanneer u een ander probleem heeft met uw hond, dit probleem met gedragstherapie niet verholpen kan worden. Hoe gaan wij met gedragstherapie hond te werk U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Vervolgens plannen we in overleg met u een afspraak op een tijd en plaats die u uitkomt, dat kan bij u thuis of bij Hondentraining Nederland in Noord Holland of Friesland onder leiding van Yvonne van der Meer


Onze intake is efficiënt en doelgericht: we benutten uw en onze tijd en mogelijkheden ten volle! Hondentraining werkt met een aantal nationaal en internationaal erkende gedragstherapeuten, onze werkwijze is praktijkgericht.


Wij streven ernaar om u en uw hond dan ook direct te helpen en het ongewenste gedrag van uw hond om te zetten naar positief resultaat. Samen met u werken we, zonder oordeel en vanuit de huidige situatie, naar de juiste oplossing!


Neem contact met ons op voor meer informatie over gedragstherapie hond of voor het maken van een afspraak. Vermeldt u hierbij dat het om gedragstherapie hond gaat.


Voor uw vragen kunt u eveneens terecht op onze pagina Facebook Hondentrainingen; Like ons!

NU INSCHRIJVENhond springt op en is blij
Gedragstherapie hond

bottom of page